Om oss

Formål, visjon og verdier

Valdres KompetanseVekst as og Valdres KompetanseVekst Pluss as er godkjente attføringsbedrifter, spesialisert på tjenester knyttet til utdanning og arbeidsliv. Bedriftene er tiltaksarrangører for NAV, leverer introduksjonsprogram for nybosatte flyktninger i Etnedal og Øystre Slidre kommuner, og tilbyr et bredt spekter av tiltak og tjenester til enkeltpersoner, grupper og bedrifter/arbeidsgivere med behov for arbeidsrettet bistand, f. eks. ved sykdom og nedsatt arbeidsevne, karrierevalgutfordringer, arbeidsledighet eller sammensatt problematikk. Bedriftene har som mål å forebygge sykefravær, bidra til økt arbeidsdeltakelse, mestring og inkludering i arbeidslivet.

VKV sin visjon er: «Fokus på mennesker, kompetanse og vekst.»

Visjonen suppleres av verdiord oppsummert som VEKST for Valg, Engasjement, Kvalitet, Stolthet og Tillit.

Kvalitetspolitikk

Vårt mål er å være anerkjente bedrifter innenfor området kompetansebaserte arbeidsrettede tiltak.

Bedriftene skal være kjent for høy faglig kvalitet, høy etisk standard og lønnsom drift. Dette vil vi oppnå ved:

 • Ved å sette brukerens og kundens behov i fokus
 • Å være tilgjengelig for brukere og kunder
 • Å sørge for at brukere og ansatte trives i VKV
 • Å sørge for høy kompetanse blant de ansatte
 • Å ha kontinuerlig forbedring av tjenester og arbeidsprosesser
 • Å ha lønnsom drift
 • Å måle tilfredshet hos brukere, kunder og medarbeidereVi er EQUASS-sertifisert, se sertifikatet her.

Eiere/styre

Valdres Kompetansevekst as, org.nr. 887 208 662, og Valdres KompetanseVekst Pluss as, org.nr. 918 783 903, er moderne kompetanse- og attføringsbedrifter spesialisert på tjenester knyttet til karriere, utdanning og arbeid. Selskapet er lokalisert på Leira i Nord-Aurdal kommune.

Bedriftene eies av:

Oppland Fylkeskommune 28,5%
Nord-Aurdal kommune 28,0 %
Sør-Aurdal kommune 12,2 %
Øystre Slidre kommune 11,6 %
Vestre Slidre kommune 8,8%
Vang kommune 6,1%
Etnedal kommune 4,8%.

Styret, 2017:

 • Marit Sæbu, styreleder
 • Terje Kind
 • Harald Arne Haugen
 • Bjørg Månum Andersson
 • Mona Kristin Haganæs
 • Sverre Haugen, ansattes representant
 • May Brekken, vararepresentant
 • Vebjørn Johansen, vararepresentant

Samarbeidspartnere

VKV samarbeider med ulike instanser i hjelpeapparatet, foruten tett kontakt med næringslivet. Sentrale faste samarbeidspartnere er:

 • NAV (kunde og samarbeidspartner)
 • Valdreskommunene (kunder, eiere og samarbeidspartnere)
 • Valdres Arbeidssenter as (kompetansedeling og tjenesteleveranser)
 • Karriere Oppland Valdres (kompetansedeling og tjenesteleveranser)
 • Helseklyngen (nettverksklynge av helsebedrifter for kompetansedeling og fellessatsing, Fekjær Psykiatriske Senter, Beitostølen Helsesportsenter, Riisby behandlingssenter)VKV tilstreber høy kvalitet i alle ledd. Målet er å stadig utvikle bedriftenes tilbud til det bedre. Tilbakemeldinger fra arbeidssøkere og samarbeidspartnere er sentralt.

Forbedringsforslag

VKV tilstreber høy kvalitet i alle ledd. Målet er å stadig utvikle bedriftenes tilbud til det bedre. Tilbakemeldinger fra arbeidssøkere og samarbeidspartnere er sentralt.

Send oss dine forslag eller din mening! Gå til kontaktsidene

folg-vkv folg-butikken