Veileder / pedagog søkes

I arbeid- og inkluderingsbransjen, som i mange andre bransjer, varierer oppgavene, både i type og mengde. I perioder med stort oppgavetilfang kan vi ha behov for å øke staben. I all hovedsak har vi behov for personer med minimum 3-årig høyskoleutdanning innen relevante fag. I dag er oppgavene våre i stor grad knyttet til norskopplæring og annen opplæring i gruppe. Parallelt med undervisning i gruppe har veilederne våre også ansvar for individuell oppfølging av kursdeltakerne.

I en bransje som hele tida er i endring, og hvor ikke to dager er like, er vi avhengige av at alle medarbeiderne våre er fleksible. Uavhengig av hva slags arbeidsoppgaver  vi har, må alltid fokuset være på den enkelte deltaker og dennes vei mot arbeidslivet. Mulighetene, og ikke begrensningene, er det vi er opptatt av.

Kompetanse vi kan trenge noe ekstra av nå er pedagogikk, norskopplæring for fremmedspråklige. Om dette er innenfor ditt fagfelt, og du er interessert i å være en del av et spensting, varmt og engasjert team – TA KONTAKT!

folg-vkv folg-butikken