For NAV

Velkommen til arbeidsrettet samarbeid med VKV! VKV bistår NAV med å få folk i JOBB! Det kan være aktuelt å samarbeide med VKV der NAV-brukere har behov for mer omfattende avklarings- eller oppfølgingsbistand enn NAV selv kan gi. Tiltakene er beskrevet i Hjelp til jobb – Arbeidssøker.

NAV Oppland og VKV skriver årlig en samarbeidsavtale som regulerer innhold og mål for Arbeidsforberedende trening (AFT), og AMO-kursene «Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige» og «Jobb og muligheter». NAV Valdres / NAV Oppland følger opp avtalene gjennom faste møter og evaluering.

Veiledere i NAV er velkommen til å kontakte VKV for å drøfte potensielle kandidater til arbeidstiltak.Det er ikke alltid lett å vite hvilket tiltak som egner seg best.

Innsøk skjer etter faste rutiner, det samme gjelder videre samarbeid, rapportering og tiltaksadministrasjon. Se rutiner (Word-fil)

Er du NAV-veileder og samarbeider med VKV bør du kjenne innholdet i Samarbeidsavtalen.
Trenger du hjelp til å finne den, kan tiltakskoordinator i NAV eller VKV hjelpe deg:
Ta kontakt

NAV er alltid VELKOMMEN til å kontakte oss for informasjon og dialog, tlf. 61 35 63 50!

folg-vkv folg-butikken