For arbeids­gi­ver

VKV er avhengig av godt samarbeid med arbeidsgivere for kunne å bistå folk til jobb! Det er et mål at samarbeidet skal være VINN-VINN og komme alle parter tilgode. Samarbeidet må ivareta både bedriftens behov og arbeidssøkers behov for å bli vellykket!

Samarbeidet omfatter i hovedsak:

  • Rekruttering av arbeidskraft
  • Praksisplasser for utprøving og opplæring
  • Råd og veiledning til arbeidsgiver knyttet til personalutfordringer, sykefravær og tilrettelegging for ansatte
  • Funksjonsvurdering

Ringer i vannet / NHO

«Ringer i vannet» er et nasjonalt NHO-prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter.
Les mer om «Ringer i vannet»: http://ringerivannet.org/

RiV-prosjekter finnes nå i alle landets NHO-regioner. For region Innlandet omfatter prosjektet samarbeid mellom NHO og tiltaksbedriftene: GIAX, Topro, Lipro, Hapro, Tepas, Eskoleia, Providor, Meskano, Oppfølgingsenheten Frisk og Valdres KompetanseVekst as. Startskuddet har gått og bedriftene er klare for rekrutteringssamarbeid!

For NHO Innlandet er Marit Heimdal prosjektleder. Er dere en NHO-bedrift og på jakt etter nye medarbeidere? Øvrig samarbeidspartner eller interessert i mer informasjon? Kontakt Astrid Hegdal, 971 66 439, e-post: astrid@vkv.no

folg-vkv folg-butikken