Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Nytt kurs fra 19. februar 2018

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige er et arbeidsmarkedskurs for personer med behov for å styrke norskferdighetene for å kunne komme i jobb.

Kurset er tredelt.

  • 8 uker teori. Hovedfokus i den teoretiske delen av kurset er på å øke ferdighetene i norsk språk, med vekt på kommunikasjon knyttet til arbeidslivet. I tillegg har vi tema knyttet til jobbsøkerprosessen, kjennskap til norsk arbeidsliv, lover og regler. Hver deltaker vil få individuell veiledning og kartlegging, og støttes på veien mot sine mål.
  • 4 uker kombinert teori og arbeidspraksis. Arbeidspraksisen knyttes opp mot en relevant bransje for den enkelte. Fokuset er på å utvikle norskferdighetene, rettet direkte mot denne bransjen, og kjennskap til norsk arbeidslivs normer og regler. Parallelt med praksis er gruppa samla på VKV 2 dager i uka for å jobbe videre med teoretiske emner.
  • 8 uker arbeidspraksis. Fokuset er fortsatt på å utvikle norskferdighetene, rettet direkte mot den aktuelle bransjen. I tillegg er det viktige mål for den enkelte å bygge nettverk og vise hva han/hun kan bidra med, for å få en god attest og helst også et jobbtilbud.

Kurset er et helhetlig tilbud med arbeidspraksis og tett oppfølging for å fremme mestring og utvikling. Tilbudet er på full tid, og har en varighet på inntil 20 uker, men avsluttes så snart målet er nådd.

Aktuelt kurs nå:

  • 19.2.18 – 20.7.18
    Ta kontakt med: Kari Sandvik
    Ta kontakt
Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Nytt kurs fra 19. februar 2018 Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige er et arbeidsmarkedskurs for personer med behov for å styrke norskferdighetene for å kunne komme i jobb. Kurset er tredelt. 8 uker teori. Hovedfokus i den teoretiske delen av kurset er på å øke ferdighetene i norsk språk, med vekt på kommunikasjon knyttet til arbeidslivet….

Veileder / pedagog søkes

I arbeid- og inkluderingsbransjen, som i mange andre bransjer, varierer oppgavene, både i type og mengde. I perioder med stort oppgavetilfang kan vi ha behov for å øke staben. I all hovedsak har vi behov for personer med minimum 3-årig høyskoleutdanning innen relevante fag. I dag er oppgavene våre i stor grad knyttet til norskopplæring og…

Sølvi Listøen blir ny daglig leder ved Valdres KompetanseVekst

Sølvi Listøen blir ny daglig leder ved Valdres KompetanseVekst

  Den 1. mars 2018 tar Sølvi Listøen fra Gol over lederstolen ved VKV. Sølvi har jobbet innen bank og finans de siste 19 årene, og har hatt rollene som økonomisk rådgiver og  avdelingsbanksjef. Hun er ei sprek dame med bein i nesa og humor i blikket. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til VKV!

folg-vkv folg-butikken