Valdres KompetanseVekst | BEST PÅ JOBB

Valdres KompetanseVekst AS bidrar til at flere kommer i jobb og samarbeider tett med næringslivet i regionen. Vi ønsker å være en ressurs for alle parter, det være seg arbeidssøkere, nyankomne til regionen, arbeidsgivere, NAV og kommune.

ikon-forabeidssokerFor arbeidssøkere

Vi hjelper deg ut i jobb! Du kan få karrièreveiledning, kurs, individuell oppfølging og utplassering i bedrifter.

ikon-forbedrifterFor arbeidsgivere

VKV er avhengig av godt samarbeid med arbeidsgivere for kunne å bistå folk til jobb. Vi legger stor vekt på at dette skal være et VINN-VINN-forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

ikon-introduksjonsprogramFor kommune

For at nye flyktningene som kommer til vårt distrikt raskest mulig skal bli selvhjulpne og en ressurs for Norge og Valdres har vi utarbeidet et eget introduksjonsprogram.

ikon-kursFor NAV

Vi tilbyr forhåndssamtale med NAV og kandidaten før innsøk/inntak, for å kvalitetssikre søknaden med bestilling og mål.
Innsøk skjer etter fast rutiner.

I tillegg til kurs og oppfølging av arbeidssøkere har vi også et snekkerverksted og en bruktbutikk – besøk oss i Kongsvegen 71.

VKV søker høgskoleutdannede medarbeidere til 3 faste stillinger som pedagoger / veiledere

VKV søker høgskoleutdannede medarbeidere til 3 faste stillinger som pedagoger / veiledere

VKV ekspanderer på nye områder Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi et nært samarbeid med NAV, kommunene i Valdres, ulike offentlige instanser og ikke minst privat næringsliv. Men først og fremst samarbeider vi med mennesker som har utfordringer knyttet til arbeidslivet. En stadig større del av disse har en annen språkbakgrunn, noen har lite eller…

Jobb og muligheter for fremmedspråklige i full gang!

Jobb og muligheter for fremmedspråklige i full gang!

10. oktober 2016 startet ett nytt kurs ved Valdres Kompetansevekst, denne gangen for fremmedspråklige. Målet for kurset er å komme ut i arbeid, og for deltakerene er det å bli bedre i norsk, viktig for å oppnå dette. Gruppen består av 20 personer med 12 ulike nasjonaliteter, og ett vidt spenn i alder. Etter bare…

Oppstart introprogram

Oppstart introprogram

Introduksjonsprogrammet hos VKV har hovedfokus på arbeidsrettet opplæring i norsk og samfunnsfag.  Vi innfører også datakurs og enkel innføring i trafikkteori tidlig i programmet som gjør hverdagen til våre deltakere litt lettere. Ved å bruke ulike undervisningsmetoder, samarbeid med andre kursdeltakere hos VKV blir opplæringen effektiv og rask. VKV sørger for å sende deltakere ut…

folg-vkv folg-butikken