Valdres KompetanseVekst | BEST PÅ JOBB

Valdres KompetanseVekst AS bidrar til at flere kommer i jobb og samarbeider tett med næringslivet i regionen. Vi ønsker å være en ressurs for alle parter, det være seg arbeidssøkere, nyankomne til regionen, arbeidsgivere, NAV og kommune.

ikon-forabeidssokerFor arbeidssøkere

Vi hjelper deg ut i jobb! Du kan få karrièreveiledning, kurs, individuell oppfølging og utplassering i bedrifter.

ikon-forbedrifterFor arbeidsgivere

VKV er avhengig av godt samarbeid med arbeidsgivere for kunne å bistå folk til jobb. Vi legger stor vekt på at dette skal være et VINN-VINN-forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

ikon-introduksjonsprogramFor kommune

For at nye flyktningene som kommer til vårt distrikt raskest mulig skal bli selvhjulpne og en ressurs for Norge og Valdres har vi utarbeidet et eget introduksjonsprogram.

ikon-kursFor NAV

Vi tilbyr forhåndssamtale med NAV og kandidaten før innsøk/inntak, for å kvalitetssikre søknaden med bestilling og mål.
Innsøk skjer etter fast rutiner.

I tillegg til kurs og oppfølging av arbeidssøkere har vi også et snekkerverksted og en bruktbutikk – besøk oss i Kongsvegen 71.

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Nytt kurs fra 19. februar 2018 Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige er et arbeidsmarkedskurs for personer med behov for å styrke norskferdighetene for å kunne komme i jobb. Kurset er tredelt. 8 uker teori. Hovedfokus i den teoretiske delen av kurset er på å øke ferdighetene i norsk språk, med vekt på kommunikasjon knyttet til arbeidslivet….

Veileder / pedagog søkes

I arbeid- og inkluderingsbransjen, som i mange andre bransjer, varierer oppgavene, både i type og mengde. I perioder med stort oppgavetilfang kan vi ha behov for å øke staben. I all hovedsak har vi behov for personer med minimum 3-årig høyskoleutdanning innen relevante fag. I dag er oppgavene våre i stor grad knyttet til norskopplæring og…

Sølvi Listøen blir ny daglig leder ved Valdres KompetanseVekst

Sølvi Listøen blir ny daglig leder ved Valdres KompetanseVekst

  Den 1. mars 2018 tar Sølvi Listøen fra Gol over lederstolen ved VKV. Sølvi har jobbet innen bank og finans de siste 19 årene, og har hatt rollene som økonomisk rådgiver og  avdelingsbanksjef. Hun er ei sprek dame med bein i nesa og humor i blikket. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til VKV!

folg-vkv folg-butikken